Hvad sker der?

Go down

Hvad sker der?

Indlæg by Thomas on Ons jan 04, 2017 6:40 am

Det er unægteligt meget svært at gennemskue. Når man skimmer eksperternes underlige gætterier og bortforklaringer, så er det eneste, der bliver klart, at de véd det heller ikke - de ved ikke engang i hvilken retning, de skal komme med løgnehistorierne.

Der er flere ting, som er særdeles udefineret!


 1. Hvad Trumps politik egentlig vil være er så forvirrende. Det bliver ikke bedre af, at Trump offentligt har erklæret, at han ønsker at være uforudsigelig.
  Overfor ham står blandt andet Rusland, hvor udenrigsminister Lavrov og Putin siger de stik modsatte ting indenfor 24 timer. De har helt klart ikke snakket sammen - eller også er det et bevidst ønske om at skabe kaos. Om ikke andet viser det, at Putin er stærkt trængt internt i Rusland.
 2. Ser vi på råvaremarkederne, så er det mest karakteristiske, at der sker: Ingenting.
  Siden begyndelsen af 2015 har olieprisen bevæget sig sidelæns mellem 40 og 50 USD/brl. Det er længe uden noget, der minder om en klar tendens.
  Guld er nogenlunde det samme. Ligeså sølv. Kobber har udvist denne mangel på tendens; men kun i hele 2016.
  Et et eller andet burde udvise en tendens!
 3. En af de få ting, der det sidste kvartal har vist noget der minder om begivenhed er SEK, der ultimo oktober falder til 75 øre; men nu er oppe igen på 80 øre. Her kan man med nogen sikkerhed sige, at det skyldes Sverrigs vanskeligheder med Nordea. Det støttes af de radikale reorganiseringer af ledelsen i Nordea. Det igen sammen med, at Nordea er den eneste globalt systemvigtige bank i Norden - hvilket betyder, at der er enighed om, at den bank skal afvikles.
 4. Der er ikke rigtigt tale om forhøjelser af den amerikanske rente - det er så, at sige umuligt, fordi en renteforhøjelse på statsobligationerne resulterer automatisk i en øget kapitaltilstrømning til USD, hvor effekten omgående bliver imødegået af en højere valutakurs.
  I forhold til EUR er der ret store svingninger; men ikke nogen klar tendens. Tilsvarende med AUD og CAD. Baggrunden er nok så meget, at alt andet end USD er forsvundet som likviditet. Ingen vil f.eks. låne Rusland så meget som en uvenlig tanke. Alt skal passere USD.
  Ganske forudsigeligt er det mislykkedes at finde et alternativ til USD.
  De kinesiske guldreserver er vokset ganske betydeligt - og Kina vil med rimelig sikkerhed betale med guld for sin olie og levnedsmidler -naturligvis under forudsætning af den absurd opskrevne guldværdi overholdes. Det kunne Rusland så også godt leve med - problemer er bare, at Ruslands guldreserver vokser støt og roligt - det er en reserve, der ikke kan bruges, fordi i samme øjeblik, man sælger guld så falder prisen drastisk. Derimod kan man sælge alle de USD, man vil - uden det påvirker USD i nedadgående retning.
 5. På et eller andet plan bliver man nødt til at efterkomme henstillingen fra Nationalbanken om at reducere pensionsopsparingen ved at få den beskattet og brugt til afdrag på boliggælden. Den eneste måde Nordea kan komme ud af skruestikket er ganske enkelt at trække sig ud af Danmark. Parallellen til henstillingen til Danske Bank om at reducere sin personalestyrke ligger lige for. Over de næste år skal der forsvinde 8000 stillinger i Danske Bank, hvilket er ca. halvdelen - tidshorisonten er ikke lang.
  Det er naturligvis uholdbart, at privatkunderne har en fantasifuld ejendomsværdi (fantasifuld, fordi der ikke er købere til de priser), en kæmpe (uforrentet og uafdragen gæld) og samtidig har en pensionsopsparing, der ikke kan anbringes i værdipapirer, der blot tilnærmelsesvis dækker inflationen - det lidt, der er af den. Det er ikke nogen god idé, at proppe de penge i Nationalbanken til negativ rente.
  200 mia. permanent parkeret koster alligevel mellem 1 og 1½ mia om året. Hertil kommer 2 mia. som afkast på de papirer Nationalbanken har i fremmed valuta, hvilket omgående omsættes i fornyede investeringer i USD.
  Det er meget naivt at tro, at Staten stiltiende vil se på, at deres tilgodehavende i udskudt skat på pensionsopsparingen udhules eller tabes. Alle ansvarlige pensionskasser er for længe siden gået i USD obligationer. Det, jeg ikke har set er i hvilket omfang lånene som FED har købt er blevet indløst - det skulle være noget, fordi så dårligt går det heller ikke i USA
 6. Når man betragter handelsaftalerne, som USA ikke vil indgå med Kina, så skyldes det helt klart, at USA ikke vil tillade, at USA finder diskrimination mod kornimport fra USA. Det går Kina aldrig med til, fordi det vil med et slag tage livet af landbrugsproduktionen i Kina. Den har det svært nok i forvejen, fordi den ikke kan betales en fair markedspris. Kina kan godt købe fødevarer andre steder; men dels bliver kvaliteten, hvad de betaler for - tænk bare på griseøreeksporten fra Danmark, dels noteres fødevarepriserne i USD.
 7. Det er ikke fordi Nationalbanken udbyder specielt mange statsobligationer.


Jeg har så også svært ved at finde ud af, hvad Obama har tænkt sig at foretage sig overfor Rusland - når han nu ikke vil fortælle det.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25922
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Det, vi kan se er sket i løbet af det sidste års tid er:

Indlæg by Thomas on Tors jan 05, 2017 2:55 pm

USA's grundlæggende målsætning, nemlig atomar afrustning, er fastholdt.
Der er to ret så store problemer i den sammenhæng: Dels Iran, dels Nordkorea. Begge har et styre, som er komplet utilregneligt og stærkt aggressivt.

Den egentlige grund til de to krige i Irak har nok ikke så meget at gøre med de masseødelæggelsesvåben, der var der; men dem, man havde en mere end god formodning om kunne komme der. Det kunne ikke tillades - så enkelt er det: Man vidste fra Saddam Husseins handlinger, at de ville blive brugt.
Det var dér Saddam Hussein regnede helt galt! Han troede, at bare han blev i skjul længe nok, så ville amerikanerne gå af sig selv.
Saddam Husseins antagelse har formentlig været, at med et Iran som atommagt, så ville håndklædehovederne i Teheran på et eller andet tidspunkt lave en revanche-krig mod Irak. Lad os sige det på den måde: Det ville have været dumt at have andet i betragtning.

Nøglen er således, at Iran ikke må få kernevåben.

Russernes kalkulation var/er, at USA vil have fjernet de russiske atomvåben, hvilket heller ikke er helt galt; men først og fremmest vil man forhindre spredningen af kernevåben. Det er baggrunden for, at russerne fik - ikke alene Ukraines atomvåben; men også leveringsmidlerne, som både omfatter Blackjack-bomberne og også på et eller andet plan: Condor til transport af Topol missiler og deres køretøj.
Det er således rigtigt, at missilskjoldet er rettet mod Iran - og kun har en sekundær funktion med henblik på de russiske atomvåben.
Problemet er nu, at Rusland har mindst lige så store problemer med de mulige iranske atomvåben, som USA - om ikke større - p.gr.a. den større nærhed.

Rusland har det sådan set udmærket med sanktionerne mod Iran, fordi det holder en olieleverandør væk fra markedet, hvorfor Rusland gør igenting. De høje oliepriser med olie på ca. 100 USD/brl. er imidlertid en forudsætning for, at den russiske økonomi kan hænge sammen. Problemet er, at ved så høje oliepriser, så begynder alternativer at blive interessante (den såkaldte "grønne omstilling"). På sigt er den høje oliepris urealistisk. Det er f.eks. urealistisk, at tro, at f.eks. Iran ikke vil underbyde og smugle. Det er urealistisk, at Iran ikke vil søge at skaffe sig kontrol med oliekilderne i Irak.

Prisfaldet med årsskiftet 2014/15 og den halvering af olieprisen, den betyder, skubber til Putins hældende læs. Europa vil ikke fortsat betale de ågerpriser, som er nødvendige for, at Rusland kan opretholde sin position som atommagt. Atomvåben er afsindigt kostbare - ikke alene i fabrikation; men også i de sikkerhedsprocedurer, der skal til for at ubeføjede ikke anvender dem - enten ved en fejl eller ved ond hensigt. Tjernobyl viste med al ønskelig tydelighed, at Rusland ikke er i stand til at omgås teknologien forsvarligt.

Halveringen af olieprisen, som ville være kommet på et eller andet tidspunkt - ganske uanset - afslører hvor skrøbelig den russiske økonomi er. Det bliver nu brugt til at klemme den russiske økonomi så russerne er nødt til at hjemkalde lån til Iran, hvor man har solgt luftværnsmissiler på kredit. Det kan godt lade sig gøre, såfremt Iran afstår fra at udvikle atomvåben - så kan visse af de indefrosne midler frigives til betaling af russerne.
Sagen er jo, at Kina, Rusland og andre har forsøgt at skabe et alternativ til USD som reservevaluta.
Rusland foreslog Kina at baisse de amerikanske realkreditter, hvilket kineserne så sandelig ikke var interesserede i - idet Kina havde alt for mange af dem og derfor ville ruinere sig selv - slet, slet ikke noget kineserne fandt morsomt. Det gjorde USA heller ikke!
USA var tvunget til at ombytte realkreditterne med statsobligationer i den såkaldte (QE) Quantitative Easing.
Forsøget på at bruge en anden omveksling mellem Kina og Rusland går også totalt i fisk, fordi det kræver, at Kina og Rusland kan nå en forståelse mht. prisen på gas - hvilket bringer Kina og Rusland på konfrontationskurs idet Rusland forlanger den helt urealistisk pris for energien, som de havde fået i Europa.

Forsøget på at anvende guld er endnu værre! Dels har Iran og Kina rigeligt med guld; men det løser ikke problemet med bytteforholdet mellem Kina og Rusland: Enten skal Rusland acceptere en afsindigt for lav pris for energien (målt i guld) eller også skal Kina betale en tilsvarende afsindig for høj guldpris. Det prekære er nemlig, at målt ifht. USD er guldprisen afsindigt overvurderet. Der foregår tilsyneladende en del oliehandel, som bliver afregnet i guld mellem Rusland/Kina og Iran/Kina.
Men her viser det sig jo, at det holder ingen steder: Rusland har fortrinsvis brug for USD og EUR, hvorfor de må sælge guld - det går ikke! Den mindste smule guld på markedet får guldprisen til at kollapse, som vi ser ved årsskiftet 2015/16. Det er med det sorte af neglene, at russerne får hevet guldprisen op igen efter at Venezuela smider guld på markedet.

Der er med andre ord ikke noget alternativ til USD og Rusland må bide i det sure æble og lade kontrollen med Iran glide af hænde. Interventionen i Syrien er fra Russisk hold først og fremmest et spørgsmål om, at undgå, at kontrollen af de irakiske oliekilder kommer på iranske hænder. Hvilken rolle Saudi har spillet i den sammenhæng er svært at gennemskue, for Saudi har fået hovedprisen, nemlig, at Iran ikke får atomvåben.

Det er så der, vi står i dag.

Nu er det problemet omkring Nordkorea melder sig. Kina forsøger at ekspandere med oliekilder i det Sydkinesiske Hav. USD er nemlig steget med 10-15% det sidste års tid, hvilket dræber Kinas eksport og samtidig gør olien meget dyr.

Set fra USA's synspunkt har man ikke noget incitament til at hjælpe kineserne ud over den meget store hjælp, de allerede har fået gennem en oliepris på 40-50 USD/brl.
Hvis der virkelig skal ske noget, så bliver Kina - hvor nødigt, de end vil - nødt til at gøre noget ved Nordkorea.
Som det ser ud i øjeblikket, så har amerikanerne de korslagte armes politik. Hen over julen har alle amerikanske hangarskibe været i havn i USA og Japan. Hangarskibene er våbnet i Stillehavet. Hvad de laver, aner jeg ikke - de holder en normal øvelsesaktivitet, så vidt jeg kan se. At julefreden skulle have sænket sig permanent over verden, har jeg min tvivl om. Det er naturligt med et forøget beredskab i anledning af præsidentskiftet.

Det andet er, at en af de ting, som Trump og Clinton var enige om var, at man ikke ville finde sig i, at amerikanske varer rammes af en importtold i Kina og derfor er TPP aftalen død som en sild. Kina kan på den anden side ikke hæve told og andre handelsrestriktioner overfor USA, fordi det vil medføre, at kinesisk landbrug bliver udkonkurreret - omgående.

Inden olieprisen kan lettes igen skal Kina have fjernet den Koreanske atomtrussel. En trussel som er større mod Kina end mod USA.

Jeg betvivler stærkt, at Trump kan gøre noget ved det - uanset, hvad han siger. Nu får vi se!
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25922
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Bare en strøtanke!

Indlæg by Thomas on Tors jan 19, 2017 4:46 am

Tja.... vi har rigtig gang i troldefabrikken fra Skt. Petersborg, Marie Krarup har også haft sine landsforræderier på parade.

Sjovt nok er den amerikanske deployering til Norge og Estland blevet fremskyndet. Ikke helt uventet - der kommer mere.

Jeg har kikket efter; men jeg har ikke set resultatet af Nationalbankens auktion over ½% 10 årige statsobligationer onsdag. Der er solgt snoldede 2 mia. af helt andre obligationer.

Det passer ikke med, at der er forsvundet 10-15 mia. fra indskudsbeviser i Nationalbanken. Der er noget, man ikke fortæller mig!

Man skal ikke fortælle mig, at Putin vil lade chancen for at få blot nogle af sine penge ud af Nordea gå fra sig! Han har jo varmet gevaldigt op under Dansk Folkeparti med henblik herpå.

Tjoo.... det kan såmænd nok lade sig gøre; men det KOSTER.
Nu kan man ikke udstede statsobligationer med negativ kupon: Det er meget omsættelige papirer og derfor kan man ikke regne med, at kreditor af sig selv vil betale negativ rente - slet ikke i 10 år.

Knebet er så, at sælge statsobligationerne til overkurs - hvilket slet ikke er usædvanligt, da der er tale om stående lån - på samme måde som skatkammerbeviser, der kun har et udløb; men ikke nogen kupon.
Jeg kunne morderlig godt tænke at vide til hvilken kurs de ½% 10 år er budt op i! Men jeg er jo også så nysgerrig.

Et ganske uforpligtende vildt gæt fra min side er kurs 150. Jeg ved ikke om købet er gjort; men det ville ikke være en handel, som Nordea ville gøre for egen regning. Der er så mange uvaskede penge i svenske banker - frem for alt Nordea.

Intet - blot nogenlunde ædru - banksvin ville lave en sådan forretning for bankens egne penge. Beløbsstørrelsen er i sig selv sigende: 5 mia. udbudt - det er ikke en dagligdags mindre narkohaj, der roder med kontanter i den størrelsesorden.

For at give et indtryk af hvor meget det rent faktisk er: 1 kg guld postuleres at være 1/4 mio. værd. Dvs, 1 mia. vejer 4 tons - 5 mia. vejer således 20 tons. Skramler slemt i lommen. Nu kan guld i de mængder slet ikke sælges - ikke uden at kiloprisen nærmer sig den for kabelskrot. Så det lader man være med.
Statsobligationer derimod er lettere at håndtere fysisk.

Sagen er bare den, at disse obligationer er garanteret et prisfald af enorme dimensioner. Så Putin - klask gummerne sammen og betal! I tilfælde af selv en renteforhøjelse - endog ganske beskeden - kan Nationalbanken købe dem tilbage for umådelig få penge.

Den genoprustning vil skal foretage: Den kommer Putin da til at betale - sådan helt personligt.

Nu får vi se! Måske.....
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25922
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Spørgsmålet er:

Indlæg by Thomas on Tors jan 19, 2017 12:39 pm

Hvis jeg nu har ret og de 5 mia. i ½% 10 årige er lavet til Nordea i kundeopdrag - hvem står bag ved og hvorfor vil idioten acceptere så stort et tab?

Den eneste sandsynlige kandidat er Rusland og Putin.

Det vi kan se er, at olieprisen ikke er faldet noget videre.

 1. Årsskiftet 2015/16 faldt guldprisen til 1050 USD/oz. Det holdt ikke. Sagen er nok den, at med det salg af guld ville guldprisen og dermed den russiske valutareserve hamre i bund ret så hurtigt. Den vej var altså udelukket til at skaffe kontanter.
 2. Midt i 2016 får Rusland igen en indsprøjtning af kontanter gennem at Iran indgår aftalen med USA om holdt til kernevåbenudvikling. Derfor kan Rusland hjemkalde lånet - uden at skulle have betaling i guld, som de ikke har noget at bruge til.
 3. Det passer med tiden: Nu har Rusland igen tørre lommesmerter - de skal skaffe kontanter, koste, hvad det vil.


Rusland kan ikke komme til USD eller EUR, fordi der ligger restriktioner. Desuden er tyske statsobligationer ikke til at opdrive.
Derfor må man bruge banker fra lande udenfor eurozonen: Danmark og Sverrig.
Man kunne såmænd nok få fat i svenske statobligationer; men de har en kvalitet som de fleste rabatmærker i supermarkeder ville foragte.
Løsningen er danske statsobligationer - der er jo ikke megen fremtid i, at Svenske Bank har ens velstjålne penge stående til negativ indlånsrente - speciel fordi den svenske er -1½%.

Den måde, man hæver de penge på er, at få Nordea til at købe danske statsobligationer, hvor Putins konto så betaler købsprisen. Det går man så nok med til i Nationalbanken - kraftigt tilskyndet af det bestyrelsesmedlem, der er erkendt som korrupt landsforræder og Putins lydige og villige redskab (Hvor skulle 1 3/4 % 2025 eller forblive reference obligationen?) - Tulletåben.

Derfor laver man en obligation, der er så åbenlys usælgelig til pari-kurs - læg mærke til, at det er kun banker, der er "finansielle modparter", så andre kan ikke byde ind. 1,75%, 2025 er jo gået i 112.

De kroneobligationer skal nok blive solgt mod USD - eller indgå direkte som betaling for ting og sager, som russerne skal bruge til at slå os ihjel med. Det kan Tulletåben jo ikke gå ud at sige offentligt, hvorfor man får de erkendte russiske agenter som Søren Espersen og Marie Krarup (Putins luder, som er den bedste i verden).

Til trøst kan man sige, at det kommer til at stå Putin dyrt - men så falder olieprisen nok ikke i denne måned. Vi skal lige have skab plads i lagrene.

Ren spekulation? Tja... nu får vi måske se.

Beløbet er så ringe, at det hverken gør fra eller til - og så kan vi købe dem tilbage i morgen til kurs 50. En ret honnet forretning.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25922
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Niels Iuel

Indlæg by Thomas on Fre feb 03, 2017 4:37 pm

Hvorfor inddrager jeg nu det her?

Tjo, en overskrift fangede for et par dage siden min opmærksomhed:

Prøv at lægge mærke til skrognummeret F363, det er Niels Iuel - læg mærke til, at hun har ikke radaren i toppen.

På baggrund af Irans seneste prøveaffyring af et missil, så er der enhver anledning til at bringe forsvarsmidlerne på plads i missilskjoldet. Nato og Danmark har hele tiden - trods russiske perfiditeter fastholdt, at disse missiler skal anskaffes med henblik på terrortruslen fra Iran. At Rusland så har valgt at hæfte sig ved, at systemet også giver en vis kapacitet mod russiske missiler (specielt dem, der aldrig skulle have været opstillet i Königsberg) er altså ikke vores fejl.

Vi har set gennem den sidste måneds tid, hvordan landsforræderen og nazi-luderen Marie Krarup - med fråde om munden - har propaganderet for Putins voldstyranni. Det lader til, at hun hermed er slutspillet.

Betalingen? Som jeg husker det, så var der tale om ½ mia. kr. på tilbud. Øhhh..... hvad har Nordea tabt her den sidste måned tid på sine uheldige valutamanipulationer, som de kan takke Tulletåben for resulterede i tab. Skal vi ikke sige det sådan - der er også til flødeskumskager i messen?

Det er det jeg så godt kan lide - når Putin kommer til at betale - kontant. Mon ikke der skulle være til en Huitfeldt-klasse til? Der er jo åbenbart brug for dem? Det bliver Putin ikke så glad for, når han - omsider - finder ud af, at landsforrædere i hans sold har taget af kassen.

Lad mig sige det sådan: Jeg vil ikke vædde på, at Marie Krarup og Tulletåben lever året ud. Putin har det med at miste kontenancen, når han finder ud af, at han er blevet snydt.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25922
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

5 feb 2017

Indlæg by Thomas on Søn feb 05, 2017 11:14 am

Det, der sker i øjeblikket er:

 1. Forsvarsminister Mattis er på turne til Japan og Korea, hvor han er ved at tæve de to på plads ifht. både Nordkorea og Kina.
  Det med at allierede skal hoste op med flere penge er nok så meget vendt mod Japan - ikke at Nato ikke er omfattet; men det er Nordkorea og det Sydkinesiske hav, der er problembørnene.
  Man ser på de enheder - specielt USMarines - der flyttes rundt med, at der styrkes i Japan.
  Det næste problem er så Philippinerne, der har betragtet USA som værende en pengemaskine for at få lov til at benytte de baser, der er så åbenlyst i Philippinernes interesse, at USA er til stede.
 2. SEATO har altid været en ynkelig kopi af NATO - og det er tilsyneladende en prioritet, at få undervist disse fjolser i livets kendsgerninger.
  Det hjælper så ikke meget, at Trump er så komplet blank, at han smækker røret på til den australske PM. Samtidig er sikkerhedsrådgiveren - Flynn - ikke den skarpeste bajonet. Bannon er et narrehoved.
  Det bliver nok ikke så slemt endda, fordi Trump skal have tingene forklaret med en pegebog.
 3. Trump er så kommet op at toppes med retssystemet, hvor hans indrejseforbud er blevet underkendt af en delstat.
  Det er ikke smart, fordi der er en højesteretsdommer, der skal godkendes - og den udnævnelse kan godkendes i senatet med minimum stemmerne 60-40 og selv republikanske senatorer er bestemt ikke glade for, at deres kontrol over højesteret undergraves.
  At Trump så får et hysterisk anfald er noget, der ikke øger tilliden - i senatet heller.
 4. Tilsyneladende er arbejdsdelingen p.t, at Mattis tager sig af Stillehavet og Tillerson tager Mellemøsten (og til dels Rusland). Pointen er tilsyneladende, at man vil reagere først og fremmest på Irans affyring af et missil. Der kommer nok nye sanktioner - og et udvidet missilskjold fra lande som Jordan og diverse mindre arabiske lande på den Arabiske Halvø.


Russerne:
 1. Russerne lader til at være på vej til at nedlægge flåden. Admiral Kutznetsov's indsats i Syrien var noget mindre end overbevisende. Det er ikke tilfældigt med den røgudvikling og den reducerede fart. Kutnetsov's søsterskib blev solgt til Kina og hedder nu Liaoling - det har ikke hjulpet - den har også haft kedelsprængning. Man kan godt starte fly fra den: Jagere har så voldsomt et kraftoverskud (specielt uden våben og med reduceret brændselsbeholdning), at det skal der ikke så meget til - men operativ effekt?
 2. EU-mødet på Malta (og Kutnetzov) er blevet fulgt dels af CVN-77 Bush, der skulle ligge i østlige Atlant, hvor Willemoes skal indgå i styrken. Det sidste anser jeg så som en markedsføringsgestus.
 3. USA har sine problemer med de små skibe i skærmen omkring hangarskibet - og tilstedeværelse, hvor hangarskibe ikke er påkrævet. Hangarskibe er den taktiske og operative reserve og ikke velegnede til at vise flaget (de kunne blive sænket, hvis de kommer for tæt på). Problemet med Arleigh Burke-klassen er, at uanset opgaven, så slæber de rundt på en masse unyttigt udstyr, fordi de skal kunne alt - hvad de så heller ikke kan. Ticonderoga-klassen skal principielt opretholde og koordinere skærmen omkring hangarskibet, men spørgsmålet er om de ikke mere fungerer som et omsvøbsdepartement. I denne forbindelse er Zumwalt-klassen at ligne ved de danske kystforter (dog ved Malacca-strædet).


Hjemligt:
 1. Her har Dansk Folkeparti malet sig godt og grundigt ind i et hjørne. Mit gæt er, at Niels Iuel skal have AIM-66 til missilskjoldet - nu da Iran (som ventet) ikke vil overholde aftalerne. Det vil unægteligt give landsforræderne Marie Krarup og Søren Espersen deres problemer, fordi deres russiske ejere bliver ikke glade!
  Ligger der en Huitfeldt-klasse ved Königsberg, så VIL den have en kapacitet med AIM-66 mod Iskander-missilet - og i øvrigt også mod overflademål.
 2. Klemmen ligger i, at "Tulles Tåber" ikke både kan bekæmpe ISIS/Iran (som forhindrer hjemsendelse af bl.a. Somaliske flygtninge - nu da piratfaren er overstået) og samtidig slikke Putins spyt. En Huitfeldt-klasse med AIM-66 vil nemlig løse begge opgaver.
 3. Problemet er om man vil bevilge penge til endnu en Huitfeldt-klasse - om ikke andet, så for at have igangsat produktionen. Huitfeldt-klassen er nok det mest gennemprøvede skib, det danske Søværn nogen sinde har taget i brug. Igangsat produktion vil dels demonstrere projektledelse på et fremmed værft, dels give (vel i første omgang canadiere?) en deltagelse i bygningen - mhp. bygning på amerikansk værft - der skal så afgjort strammes op på både de USA's og Canada's værfter - og projektledelse.
 4. Det spændende er om SEK og NOK fortsætter op eftersom Nordea bliver smidt ud af både Danmark og Norge - og det bliver blødende. Det vil sætte banksvinet Tulle i endnu en modbydelig situation og i et modsætningsforhold til sin ejer.
 5. SF/Enhedslisten er jo rimelig tilfredse med, at man smider deres stormtropper tilbage til Mellemøsten, fordi det er deres chance for at undgå at blive lavet til flæskefars - af deres egne "dukkedrenge".
  De vil så også fryde skolelærerne, at give Dansk Folkeparti en kniv i ryggen - de er jo så dejlige - uden at tage stilling i den broderstrid.
 6. Pengen vil komme fra Folkeskolen; men det kræver, at den uansvarlige kommunale administration af førtidspension og arbejdsløshedsdagpenge kommer på plads (hvilket erfaringsmæssigt går meget trægt, når man har snydt på vægten i så mange år). Det vil give større kommunale udgifter, fordi der ikke er fuld refusion på pensionen. Pengene skal så skaffes ved besparelser på Folkeskolen. Det er en sej kamp at få hundehovederne til at rette ind.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25922
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Hvad sker der?

Indlæg by Sponsored content


Sponsored content


Tilbage til toppen Go down

Tilbage til toppen

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum