Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Side 1 af 2 1, 2  Next

Go down

Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 11:25 am

Rangvid-udvalget.

 1. Udvalget anbefaler, at udformningen af ejendomsbeskatningen ændres, så den følger boligpriserne, og dermed giver et automatisk bidrag til stabilisering af boligpriserne.

 2. Det er udvalgets bekymring, at der kommer et pres for en lempelse af de skærpelser af den finansielle regulering, der er, eller er ved at blive gennemført for at sikre robuste kreditinstitutter. Udvalget anbefaler, at der udvises stor varsomhed med sådanne lempelser.

 3. Mere konkret anbefaler udvalget, at der ”holdes fast” i tilsynsdiamanten, selv om der måtte komme et pres for en lempelse af kravene heri. Finanstilsynet anbefales samtidig konstant at være opmærksom på, om man vurdere de relevante risikofaktorer.

 4. Udvalget har konstateret, at flere pengeinstitutter inden krisen i høj grad fokuserede på værdien af belånbare aktiver i deres kreditvurdering, i stedet for i højere grad at tage højde for debitors evne til at generere likviditet og evne til at skabe indtjening. På den baggrund anbefales det, at ledelsesbekendtgørelsens bestemmelser om kreditpolitikkens risikostyringsprincipper præciseres på dette område.

 5. Udvalget har konstateret, at især pengeinstitutternes eksponering mod store engagementer inden for erhvervsejendomsbranchen har givet store problemer. Udvalget anbefaler på denne baggrund, at Finanstilsynet skærper grænserne i tilsynsdiamanten for store engagementer.

 6. Udvalget anbefaler, at der gennemføres en lovændring, der åbner op for, at Finanstilsynet får en øget mulighed for at udveksle dataoplysninger om store engagementer i dets kreditregister med institutterne.

 7. Udvalget finder, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det var muligt at indføre særlige regler for drift af "simpel og sikker sparekassevirksomhed i lokalområdet," hvormed menes regler, der nærmere afgrænser "kirketårnsprincippet".

 8. Udvalget mener, at de nuværende reguleringsmæssige rammer indebærer risiko for, at der anvendes for lave risikovægte i interne modeller til beregning af det regulatoriske kapitalkrav. Udvalget anbefaler derfor, at institutter, som anvender interne modeller, også skal offentliggøre, hvad det regulatoriske kapitalkrav ville være ved anvendelse af standardmetoden.

 9. Udvalget anbefaler desuden, at der fastsættes en nedre grænse for de risikovægte, der kan benyttes i interne modeller.

 10. Udvalget anbefaler, at der nedsættes en ekspertgruppe, der skal vurdere, om der bør fastlægges et højere niveau for den generelle leverage ratio (hvor alle aktiver vægter med 100 pct.), end 3 pct.-kravet, som er udgangspunktet i Basel III-standarderne.

 11. Udvalget er bekymret for, om realkreditinstitutternes egne initiativer til at mindske den øgede risiko, der er opstået som følge af udbredelsen af lån med refinansieringsrisiko og lån med afdragsfrihed, er tilstrækkelige til fremover at sikre en robust sektor. Udvalget anbefaler derfor, at Finanstilsynet udformer en ”tilsynsdiamant” særligt målrettet realkreditinstitutter.

 12. Udvalget anbefaler, at de lovbestemte ejer- og stemmeretsbegrænsninger for spare- og andelskasser i lov om finansiel virksomhed ophæves.

 13. Udvalget anbefaler en præcisering af ledelsesbekendtgørelsen, så bestyrelser i finansielle virksomheder får mulighed for i endnu højere grad at udøve sin funktion som kontrollant af den daglige ledelse.

 14. Udvalget anbefaler, at der indføres en pligt til, at nye bestyrelsesmedlemmer skal gennemføre et kursusforløb, der giver en introduktion til de væsentligste forpligtelser og funktioner, der skal varetages som bestyrelsesmedlem i et finansielt institut.

 15. Udvalget anbefaler, at Revisornævnet ekstraordinært tilføres ressourcer, således at behandlingen af sager vedrørende revision af finansielle virksomheder under krisen kan afsluttes indenfor rimelig tid.

 16. Udvalget anbefaler, at risikomærkningen af investeringsprodukter og risikomærkningen af lån enten gennemgår en grundig og omfattende revision for derigennem at sikre en øget stringens i klassificeringen af produkterne, samt at klassificeringen af de enkelte produkter løbende ajourføres eller afskaffes.

 17. Udvalget anbefaler, at der indføres et forbud mod variabel aflønning, der afhænger af salgsmængden af værdipapirer, for personer, der er involveret i rådgivning/salg af værdipapirer til privatkunder.

 18. Udvalget anbefaler, at indbetalingerne til Garantifonden for Indskydere og Investorer gøres risikobaserede. Udvalget finder dog, at indførelsen heraf i udgangspunktet bør afvente gennemførelsen af det kommende indskydergarantidirektiv.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Vi lader billedet stå et øjeblik.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 11:43 am

Det er svært at være uenig - og der er ikke ét punkt, hvor man kan være uenig.

Hvis man ikke kan drive bankvirksomhed på de betingelser, så har man bedragerisk hensigt.
Det spændende er om man kan indarbejde disse principper eksplicit i straffeloven eller dens juridiske definitioner.

Men eller kan jeg ikke se, at der er noget en nogenlunde regelmæssig læser på dette forum kan overraskes over.

Det skinner jo igennem, at der fortrinsvis er tale om bevidste bestræbelser på at begå finansielt selvmord. Der er ikke ét punkt, der ikke er almindelig sund fornuft. Der er ikke ét punkt, der kan siges ikke at være selvindlysende.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Kommentarer til Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 11:51 am

Rangvid skrev:

 1. Udvalget anbefaler, at udformningen af ejendomsbeskatningen ændres, så den følger boligpriserne, og dermed giver et automatisk bidrag til stabilisering af boligpriserne.

avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 11:58 am

Thomas skrev:Rangvid-udvalget.


 1. Udvalget anbefaler, at udformningen af ejendomsbeskatningen ændres, så den følger boligpriserne, og dermed giver et automatisk bidrag til stabilisering af boligpriserne.
  Det har så ikke noget at gøre med hvad der er "retfærdigt" eller "rimeligt"; men hvad der går galt.
  Man skal da ikke belønnes for at opskrive sine værdier med en mindre skat. Skattereglerne med det "skrå-skatteloft" er ganske enkelt uhensigtsmæssigt - uanset hvilken politisk holdning, man end måtte have.

 2. Det er udvalgets bekymring, at der kommer et pres for en lempelse af de skærpelser af den finansielle regulering, der er, eller er ved at blive gennemført for at sikre robuste kreditinstitutter. Udvalget anbefaler, at der udvises stor varsomhed med  sådanne lempelser.
  Det er da ikke anklagede eller tiltalte, der efterfølgende skal bestemme om de regler man tiltales for at have brudt skal laves om?
 3. Mere konkret anbefaler udvalget, at der ”holdes fast” i tilsynsdiamanten, selv om der måtte komme et pres for en lempelse af kravene heri. Finanstilsynet anbefales samtidig konstant at være opmærksom på, om man vurdere de relevante risikofaktorer.
  Det er ikke et spørgsmål om at sætte "ræven til at vogte gæs"; men at "sætte gåsen til at vogte ræve".
 4. Udvalget har konstateret, at flere pengeinstitutter inden krisen i høj grad fokuserede på værdien af belånbare aktiver i deres kreditvurdering, i stedet for i højere grad at tage højde for debitors evne til at generere likviditet og evne til at skabe indtjening. På den baggrund anbefales det, at ledelsesbekendtgørelsens bestemmelser om kreditpolitikkens risikostyringsprincipper præciseres på dette område.
  Det er et brud med helt fundamentale principper for kreditvurdering, nemlig at hvis debitor ikke kan betale, så skal lånet ikke bevilges. Udlæg i pant har til opgave, at sikre mod manglende betalingsvilje - ikke evne.
 5. Udvalget har konstateret, at især pengeinstitutternes eksponering mod store engagementer inden for erhvervsejendomsbranchen har givet store problemer. Udvalget anbefaler på denne baggrund, at Finanstilsynet skærper grænserne i tilsynsdiamanten for store engagementer.
  Imod anbefalingerne iht. helt elementær risikospredning.
 6. Udvalget anbefaler, at der gennemføres en lovændring, der åbner op for, at Finanstilsynet får en øget mulighed for at udveksle dataoplysninger om store engagementer i dets kreditregister med institutterne.
  Dvs. Finanstilsynet skal i dag inspicere og vurdere i strid med bedre vidende.
 7. Udvalget finder, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det var muligt at indføre særlige regler for drift af "simpel og sikker sparekassevirksomhed i lokalområdet," hvormed menes regler, der nærmere afgrænser "kirketårnsprincippet".
  Det ved jeg så ikke, hvad han mener med. Generelt er citaterne så dårlig dansk, at det lejlighedsvis er meningsforstyrrende.
 8. Udvalget mener, at de nuværende reguleringsmæssige rammer indebærer risiko for, at der anvendes for lave risikovægte i interne modeller til beregning af det regulatoriske kapitalkrav. Udvalget anbefaler derfor, at institutter, som anvender interne modeller, også skal offentliggøre, hvad det regulatoriske kapitalkrav ville være ved anvendelse af standardmetoden.
  Nuværende praksis er ganske enkelt en opfordring til at ignorere love, regler og bestemmelser
 9. Udvalget anbefaler desuden, at der fastsættes en nedre grænse for de risikovægte, der kan benyttes i interne modeller.
  Regnskabsaflæggelse må ikke være rent digt og fantasi, som i dag. Hvis et tal ikke passer én, så laver man det da bare om.
 10. Udvalget anbefaler, at der nedsættes en ekspertgruppe, der skal vurdere, om der bør fastlægges et højere niveau for den generelle leverage ratio (hvor alle aktiver vægter med 100 pct.), end 3 pct.-kravet, som er udgangspunktet i Basel III-standarderne.
  Basel III og EU-kriterierne er ikke for strenge - tværtimod.
 11. Udvalget er bekymret for, om realkreditinstitutternes egne initiativer til at mindske den øgede risiko, der er opstået som følge af udbredelsen af lån med refinansieringsrisiko og lån med afdragsfrihed, er tilstrækkelige til fremover at sikre en robust sektor. Udvalget anbefaler derfor, at Finanstilsynet udformer en ”tilsynsdiamant” særligt målrettet realkreditinstitutter.
  Realkreditinstitutterne giver sig af med kreditvurdering, som de ikke har nogen opfattelse af. Sammenblandingen af realkredit vurdering, der går på ejendommens værdi, der belånes så lavt, at man til enhver tid skulle kunne afhænde den til belånt værdi - og debitors evne og vilje til at betale. Da der er tale om fundamentale principper, så må realkredit og bankvirksomhed adskilles, fordi en organisation ikke kan fungere efter hensigten, når principperne er selvmodsigende.
 12. Udvalget anbefaler, at de lovbestemte ejer- og stemmeretsbegrænsninger for spare- og andelskasser i lov om finansiel virksomhed ophæves.
  Dvs. man skal have indflydelse efter den risiko man løber - også beløbsmæssigt.
 13. Udvalget anbefaler en præcisering af ledelsesbekendtgørelsen, så bestyrelser i finansielle virksomheder får mulighed for i endnu højere grad at udøve sin funktion som kontrollant af den daglige ledelse.
  Det vil sige, at ledelsen af banken bare kan tilsidesætte ejerne. Det kommer til at gøre en del bestyrelser ansvarsfrie: Nemlig de har ikke mulighed for at udføre deres funktion. Det er en til Peter Straarup og Anders Dum - blandt andre.
 14. Udvalget anbefaler, at der indføres en pligt til, at nye bestyrelsesmedlemmer skal gennemføre et kursusforløb, der giver en introduktion til de væsentligste forpligtelser og funktioner, der skal varetages som bestyrelsesmedlem i et finansielt institut.
  Folk, der burde have været umyndiggjorte, må ikke sidde i en bankbestyrelse.
 15. Udvalget anbefaler, at Revisornævnet ekstraordinært tilføres ressourcer, således at behandlingen af sager vedrørende revision af finansielle virksomheder under krisen kan afsluttes indenfor rimelig tid.
  Hvorfor kontrollere, når man ikke agter at kontrollere?
 16. Udvalget anbefaler, at risikomærkningen af investeringsprodukter og risikomærkningen af lån enten gennemgår en grundig og omfattende revision for derigennem at sikre en øget stringens i klassificeringen af produkterne, samt at klassificeringen af de enkelte produkter løbende ajourføres eller afskaffes.
  Her er det uklart om det er produkterne eller klassificeringen, der skal afskaffes.
  Risikomærkningen er med andre ord skråt op i luften, som det er.

 17. Udvalget anbefaler, at der indføres et forbud mod variabel aflønning, der afhænger af salgsmængden af værdipapirer, for personer, der er involveret i rådgivning/salg af værdipapirer til privatkunder.
  Reelt er provisionsløn i finanssektoren en invitation til at tage af kassen. Hvor meget provision har Straarup fået af Stein Bagger engagementet?
 18. Udvalget anbefaler, at indbetalingerne til Garantifonden for Indskydere og Investorer gøres risikobaserede. Udvalget finder dog, at indførelsen heraf i udgangspunktet bør afvente gennemførelsen af det kommende indskydergarantidirektiv.
  I øjeblikket svines ordentlige pengeinstitutter til; men da der ikke er nogen af dem, så er spørgsmålet ikke aktuelt.

avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Jyllands Posten

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 12:54 pm

JP
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Gorrion on Ons sep 18, 2013 1:27 pm

Thomas skrev:JP
Der afsluttes med denne sætning i artiklen.
Dertil kommer, at både den offentlige gæld og arbejdsløsheden er steget.
Ja...men husk også på at der i hundredetusinder af hustande ikke er afdraget en krone på bolig-gælden, og at der tydeligvis ikke er tale om at folk har afdraget mærkbart på anden dyr gæld....
Denne del af krisen har Danmark slet ikke stiftet bekendtskab med endnu! der bliver ikke tale om en lussing, men om en regulær knockout i familien Danmarks økonomi, og i Banker/realkredits tabskonto.
Det BLIVER en dansk Subprime krise der kommer i kølevandet på alt det som vi i forvejen befinder os midt i !.

Jeg er enig med Thomas, bankerne har haft en bedragerisk hensigt, der tangere nationaløkonomisk terrorisme og landsskadelig virksomhed!
avatar
Gorrion

Antal indlæg : 1439
Join date : 24/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 2:28 pm

Gorrion skrev:
Thomas skrev:JP
Der afsluttes med denne sætning i artiklen.
Dertil kommer, at både den offentlige gæld og arbejdsløsheden er steget.
Ja...men husk også på at der i hundredetusinder af hustande ikke er afdraget en krone på bolig-gælden, og at der tydeligvis ikke er tale om at folk har afdraget mærkbart på anden dyr gæld....
F.eks. den til Skattefar.

Denne del af krisen har Danmark slet ikke stiftet bekendtskab med endnu! der bliver ikke tale om en lussing, men om en regulær knockout i familien Danmarks økonomi, og i Banker/realkredits tabskonto.
Det BLIVER en dansk Subprime krise der kommer i kølevandet på alt det som vi i forvejen befinder os midt i !.
Ja da; men nu bliver flextumpegælden til offentlig gæld. Tror i Skattefar glemmer? Nej, vel?


Jeg er enig med Thomas, bankerne har haft en bedragerisk hensigt, der tangerer nationaløkonomisk terrorisme og landsskadelig virksomhed!
Det med landsskadelig virksomhed: Her kan vi vist godt ophæve reservationen: "Tangerer".

Som jeg så viist har skrevet!
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Østrup

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 2:32 pm

Mener, at rapportens anbefalinger slet ikke er nok.


Sidst rettet af Thomas Ons sep 18, 2013 5:56 pm, rettet 1 gang
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Ejendomsmarkedet

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 4:05 pm

Jyllands posten


 • Udvalget har konstateret, at flere pengeinstitutter inden krisen i høj grad fokuserede på værdien af belånbare aktiver i deres kreditvurdering, i stedet for i højere grad at tage højde for debitors evne til at generere likviditet og evne til at skabe indtjening. På den baggrund anbefales det, at ledelsesbekendtgørelsens bestemmelser om kreditpolitikkens risikostyringsprincipper præciseres på dette område.
  "Efterhånden som ejendomsværdierne og belåningsniveauet steg, kan pengeinstitutternes afhængighed af enkeltengagementer have udgjort en barriere for at indse og tage konsekvensen af, at engagementet ikke længere var sundt," skriver udvalget.
 • Udvalget anbefaler, at der gennemføres en lovændring, der åbner op for, at Finanstilsynet får en øget mulighed for at udveksle dataoplysninger om store engagementer i dets kreditregister med institutterne.
  En anden årsag kan ifølge udvalget have været, at hverken pengeinstitutterne eller Finanstilsynet havde et klart billede af personkredsens samlede engagementer, fordi der i Danmark ikke eksisterede et kreditregister over kundekredsen bag store engagementer.
 • Udvalget finder, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det var muligt at indføre særlige regler for drift af "simpel og sikker sparekassevirksomhed i lokalområdet," hvormed menes regler, der nærmere afgrænser "kirketårnsprincippet".
  Eksempelvis var personkredsens andel af de samlede udlån i både Roskilde Bank og Amagerbanken på over 20 pct.
 • Udvalget anbefaler, at der indføres en pligt til, at nye bestyrelsesmedlemmer skal gennemføre et kursusforløb, der giver en introduktion til de væsentligste forpligtelser og funktioner, der skal varetages som bestyrelsesmedlem i et finansielt institut.
  Der er primært tale om ejendomslån, som havnede i svært gennemskuelige konstellationer, fordi flere selskaber og flere banker ofte var involveret i samme engagement.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by doctor on Ons sep 18, 2013 4:31 pm

Jeg orker simpelt hen ikke at læse det hele. Er der noget nyt, som vi ikke gjorde opmærksom på /kritiserede i 2008 og 2009 på boligdebatten.-?

doctor

Antal indlæg : 1652
Join date : 05/08/11

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Gorrion on Ons sep 18, 2013 5:13 pm

doctor skrev:Jeg orker simpelt hen ikke at læse det hele. Er der noget nyt, som vi ikke gjorde opmærksom på /kritiserede i 2008 og 2009 på boligdebatten.-?
Det var allerede inden 2008 at vi var flere der kom med voldsomme advarsler.....hvilket til sidst fik mig til at gå meget retorisk frem.
Den 10 august 2007 oprettede jeg tråden. Største økonomiske krise siden Anden Verdenskrig http://www.boligdebatten.dk/okonomi/538-storste-okonomiske-krise-siden-anden-verdenskrig.html

Og jeg mener jeg i alt lavede 20 eller 21 afsnit af tråden, i en intens debat.....den kunne sagtens have fortsat, men medierne overtog mere og mere debatten, da det viste sig at vi fik ret....og så blev debatten og konsekvenserne mainstream.

Jeg skal gøre opmærksom på at flere links i de tråden ikke længere virker!
Det er især links til nogle af de mere belastende udtalelser fra flere topøkonomer og bankfolk der sjovt nok ikke kan hentes mere.
avatar
Gorrion

Antal indlæg : 1439
Join date : 24/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 5:57 pm

doctor skrev:Jeg orker simpelt hen ikke at læse det hele. Er der noget nyt, som vi ikke gjorde opmærksom på /kritiserede i 2008 og 2009 på boligdebatten.-?
Nø....

Det er min begrundelse for at starte med at skrive: Jeg vidste da godt, at det ikke kunne afværge noget; men man skulle ikke bagefter kunne komme og sige, at man ikke var advaret!

Den der med at man ikke vidste, hvad der skete i koncentrationslejrene - den går IKKE. Man skulle have anet noget på stanken fra krematoriet - år ud og år ind.


Sidst rettet af Thomas Ons sep 18, 2013 6:01 pm, rettet 1 gang
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 5:58 pm

Gorrion skrev:
doctor skrev:Jeg orker simpelt hen ikke at læse det hele. Er der noget nyt, som vi ikke gjorde opmærksom på /kritiserede i 2008 og 2009 på boligdebatten.-?
Det var allerede inden 2008 at vi var flere der kom med voldsomme advarsler.....hvilket til sidst fik mig til at gå meget retorisk frem.
Den 10 august 2007 oprettede jeg tråden. Største økonomiske krise siden Anden Verdenskrig http://www.boligdebatten.dk/okonomi/538-storste-okonomiske-krise-siden-anden-verdenskrig.html

Og jeg mener jeg i alt lavede 20 eller 21 afsnit af tråden, i en intens debat.....den kunne sagtens have fortsat, men medierne overtog mere og mere debatten, da det viste sig at vi fik ret....og så blev debatten og konsekvenserne mainstream.

Jeg skal gøre opmærksom på at flere links i de tråden ikke længere virker!
Det er især links til nogle af de mere belastende udtalelser fra flere topøkonomer og bankfolk der sjovt nok ikke kan hentes mere.
Overrasker det? Det er de færreste, der praler af en dom for pædofil voldtægt.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Det er løgn Bendt Betjent!

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 6:42 pm

Løgn

at jeg ikke én eneste gang i min ministertid modtog en advarsel fra Finanstilsynet eller Nationalbanken.
Du skal vist passe på med, hvad Du siger........

Men under alle omstændigheder, så var det derfor, jeg i 2007 begyndte at skrive! Fordi jeg ville sparke Dig i fjæset for Din hæmningsløse uansvarlighed.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by SortKaffe on Ons sep 18, 2013 6:59 pm

Stik Bent Betjentsen en pakke tudekiks
avatar
SortKaffe

Antal indlæg : 1105
Join date : 24/10/08
Geografisk sted : København

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 8:28 pm

SortKaffe skrev:Stik Bent Betjentsen en pakke tudekiks
Det undrer mig, at han ikke holder sin kæft HELT I.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by doctor on Ons sep 18, 2013 8:30 pm

affraid Tænk at så mange "kloge" mennesker med adgang til så meget viden kunne tage så gruelig fejl.

Jeg kan huske at Sort Kaffe skrev et indlæg om "grænser for vækst", som jeg syntes var meget interessant.
Sjovt nok kom det mest til at dreje sig om de manglende grænser for vækst i finansindustrien. affraid  

doctor

Antal indlæg : 1652
Join date : 05/08/11

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Gæst on Ons sep 18, 2013 8:31 pm

Hr. Rangvid var lige i fjerneren.

Forespurgt, om fremtidige finanskriser mon kunne forebygges ved at fortsætte med diverse reguleringer / stramninger etc, var han faktisk ret så mundlam.

Han må have glemt sin historie. Det havde jo været helt på plads at pege på 1928 og den meget "rolige" efterfølgende periode, som netop var baseret på streng regulering - især opdeling af investeringsbanker og almindelige banker. Det setup fungerede fint, indtil....

Nogen gang kan man med fordel pege på fortiden, når man bedes vurdere på fremtiden.

/BF

Gæst
Gæst


Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by doctor on Ons sep 18, 2013 8:38 pm

Han syntes vel det var et dumt spørgsmål, at spørge om al kriminalitet hermed var afskraffet. Shocked 

doctor

Antal indlæg : 1652
Join date : 05/08/11

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by doctor on Ons sep 18, 2013 8:39 pm

Tænk hvor meget tid vi har brugt på den krise. Hvad skal vi nu lave?

doctor

Antal indlæg : 1652
Join date : 05/08/11

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 8:45 pm

doctor skrev:Tænk hvor meget tid vi har brugt på den krise. Hvad skal vi nu lave?
Ork, nu kommer der massevis af ballade.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by klogeaage 35 on Ons sep 18, 2013 10:19 pm

doctor skrev:affraid Tænk at så mange "kloge" mennesker med adgang til så meget viden kunne tage så gruelig fejl.

Jeg kan huske at Sort Kaffe skrev et indlæg om "grænser for vækst", som jeg syntes var meget interessant.
Sjovt nok kom det mest til at dreje sig om de manglende grænser for vækst i finansindustrien. affraid  
15th March 2008, 09:23 AM

SortKaffe  SortKaffe er offline
Senior Member

Registreringsdato: Oct 2007
Indlæg: 2,046
Standard
Hej Doktor, Peter m.f.

Jeg tror ikke på div. konspirationsteorier. Forklaringen på at regeringer, offentlige institurtioner, politikkere m.f. har "spillet med" på finansverdenens lokkende melodi er meget mere jordnær.

Det er en almindelig accepteret kendsgerning, at vores politsk /økonomiske system kræver vækst for at kunne fungerer. Bliver væksten 0 eller direkte negativ, går "systemet" langsomt i opløsning.

Problemet for mange beslutningstagere er bare, at der i hel den vestlige verden egentlig ikke er nogen naturlig basis for vækst. Vores befolkningstal daler med stor hast (forsøges dog kompenseret med indvandring), befolkningen ældes, produktion flyttes til lande med lave omkostninger og/eller stor demografisk vækst. Vækstdriverne mangler simpelthen i vore samfud.

Man har derfor med lys og lygte ledt efter drivere, der kunne sætte lidt fut i økonomien. Og her har finanssektoren haft masser af "gode" ideer som har kunne sælges til naive poltikkere. Ved at liberaliserer finanssektoren, dvs. fjerne kontrolforanstaltninger og tilbagebetalingskrav, har man kunnet pumpe pengeværdierne af samfundene realværdier, produktionsapperatet, infrastrukturen og boligmassen op. De mange rare penge der tilsyneladende er kommet svævende direkte ned fra himlen har da osse sat gang i forbruget, og dermed væksten. Finanssektoren har altså til regeringernes glæde rent faktisk leveret varen, indtil nu.

Derfor er der nok heller ikke blevet stillet for mange nærgående spørgsmål. Ingen har for alvor ville erkende, at forbrugsvækst for lånte penge er samfundsvækst på lånt tid. Det kan man pudsigt nok først se nu, hvor boblerne begynder at springe.

Og hvem skal man så tørre ansvaret af på. Borgerne der benyttede sig af de lokkende tilbud, finanssektoren der benyttede sig af muligheden for at tjene hurtige penge, eller regeringerne der gav dem lov ?I sin tid  
avatar
klogeaage 35

Antal indlæg : 2204
Join date : 24/10/08
Geografisk sted : Fyn

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Thomas on Ons sep 18, 2013 10:38 pm

klogeaage 35 skrev:
doctor skrev:affraid Tænk at så mange "kloge" mennesker med adgang til så meget viden kunne tage så gruelig fejl.

Jeg kan huske at Sort Kaffe skrev et indlæg om "grænser for vækst", som jeg syntes var meget interessant.
Sjovt nok kom det mest til at dreje sig om de manglende grænser for vækst i finansindustrien. affraid  
15th March 2008, 09:23 AM

SortKaffe  SortKaffe er offline
Senior Member

Registreringsdato: Oct 2007
Indlæg: 2,046
Standard
Hej Doktor, Peter m.f.

Jeg tror ikke på div. konspirationsteorier. Forklaringen på at regeringer, offentlige institurtioner, politikkere m.f. har "spillet med" på finansverdenens lokkende melodi er meget mere jordnær.

Det er en almindelig accepteret kendsgerning, at vores politsk /økonomiske system kræver vækst for at kunne fungerer. Bliver væksten 0 eller direkte negativ, går "systemet" langsomt i opløsning.

Problemet for mange beslutningstagere er bare, at der i hel den vestlige verden egentlig ikke er nogen naturlig basis for vækst. Vores befolkningstal daler med stor hast (forsøges dog kompenseret med indvandring), befolkningen ældes, produktion flyttes til lande med lave omkostninger og/eller stor demografisk vækst. Vækstdriverne mangler simpelthen i vore samfud.

Man har derfor med lys og lygte ledt efter drivere, der kunne sætte lidt fut i økonomien. Og her har finanssektoren haft masser af "gode" ideer som har kunne sælges til naive poltikkere. Ved at liberaliserer finanssektoren, dvs. fjerne kontrolforanstaltninger og tilbagebetalingskrav, har man kunnet pumpe pengeværdierne af samfundene realværdier, produktionsapperatet, infrastrukturen og boligmassen op. De mange rare penge der tilsyneladende er kommet svævende direkte ned fra himlen har da osse sat gang i forbruget, og dermed væksten. Finanssektoren har altså til regeringernes glæde rent faktisk leveret varen, indtil nu.

Derfor er der nok heller ikke blevet stillet for mange nærgående spørgsmål. Ingen har for alvor ville erkende, at forbrugsvækst for lånte penge er samfundsvækst på lånt tid. Det kan man pudsigt nok først se nu, hvor boblerne begynder at springe.

Og hvem skal man så tørre ansvaret af på. Borgerne der benyttede sig af de lokkende tilbud, finanssektoren der benyttede sig af muligheden for at tjene hurtige penge, eller regeringerne der gav dem lov ?I sin tid  
Der skal såmænd nok komme vækst:

Dels bliver vestens varer - af nødvendighed mere efterspurgte - fødevarer.
Dels skal den import fra Kina mm. erstattes - ikke så meget i tons og USD; men det er altså ikke nogen god ide i længden at tage penge med på arbejde.
Dels vil råvarer blive billigere, hvorfor der er arbejdskraft i den ringere pris. Den arbejdskraft vil være i Europa og USA.
Dels er der en del overhængende investeringer. Det lyder barokt, fordi er der noget, der har præget bobleårene, så er det investeringer; fejlinvesteringer. Nu skal vi til at finde pengene til de investeringer, der nytter noget.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Plyds on Ons sep 18, 2013 11:51 pm

Vi er nødt til at gentænke hele den økonomiske model vi har indrettet samfundet efter. Vi bruger simpelthen alt, alt for mange resourcer som det er nu. Det være sig vand, råstoffer, energi osv. Det hænger ikke sammen på sigt, men en global befolkningsvækst, der peget med 9 milliader mennersker på kloden inden for ca. 20 år.
Vi er pr. indbygger det 4. mest resourceforbrugende land på kloden. Dvs. vi sviner med stort set alt i uhyggelig grad.
Hvis ikke vi snart begynder at lægge om i en mere bæredygtig retning, bliver vi meget forarmede.
Det høje resourceforbrug er på sigt alt, alt for dyrt - og ikke mindst unødvendigt.
Så en mere stabil samfundsudvikling skal findes i en omstilling til en mere bæredygtig samfundsmodel.

Vækst filosofien har endegyldigt fejlet - ingen tvivl om det. Den hænger ikke sammen, og det er matematisk bevist for mange, mange år siden. Kun de dumme økonomer tror stadig på den - men deres modeller er jo også groft fejlbeheftede.

avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Lars_HH on Tors sep 19, 2013 9:47 am

Sakset fra JP.dk

Professor Finn Østrup fra Copenhagen Business School retter en hård kritik mod tilblivelsen af Rangvid-udvalgets kriserapport. Professoren føler, at hele embedsværket har forsøgt at presse en blåstempling igennem af alle deres egne tiltag, efter at finanskrisen ramte Danmark. Personligt har han oplevet at få egne forslag til undersøgelser fejet af bordet, som han mener ville have givet os et langt klarere billede af årsagerne til den danske finanskrise.

Udvalgets formand, Jesper Rangvid, er til gengæld meget tilfreds med, at Finanstilsynet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Nationalbanken har været dybt involveret i en rapport, som sætter et kritisk lys på deres egen rolle. At samarbejdet har virket, mener han bevises af det, som han opfatter som en på flere punkter hård kritik af netop de myndigheder, der har været aktivt involveret i udarbejdelsen af rapporten.

»Vi har haft 32 møder af mindst fire timers varighed. Vi har fået forlænget deadline for rapporten to gange. Vi har talt med 55 forskellige mennesker for at hente viden ind udefra. Jeg synes, at resultatet er en god og afbalanceret rapport. Ser man bort fra vores anbefaling om at ophæve fastfrysning af ejendomsskatten, bliver vores anbefalinger modtaget godt, også politisk,« vurderer professor Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School.
Anden optik

I Finn Østrups optik bliver finanskriser skabt af lån, der senere giver tab. Derfor er der ifølge professoren tre ansvarlige for en finanskrise: Långivere, låntagere og de myndigheder, der skal føre tilsyn og sætte regler for finanssektoren.

»Jeg havde en lang række idéer forud for udvalgsarbejdet. En af dem var, at man skulle have foretaget en bred høring og skrevet ud til alle nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer i danske banker, der havde været med i denne her periode. Herunder til en person som forhenværende direktør Niels Valentin fra Roskilde Bank. Og måske skulle man også have taget ejendomsspekulanterne med og skrevet til eksempelvis Kenneth Schwartz Thomsen og hørt om, hvad han mente. Det kunne jo være interessant at få nogle synspunkter om, hvor let det egentlig var for ham at låne penge,« siger Finn Østrup.

Østrups idéer blev fremlagt ved første møde af Jesper Rangvid, men blev allerede fejet af brættet ved fjerde møde. Til gengæld føler han, at megen debat har været ført med en skjult agenda om at blåstemple myndighedernes håndtering af finanskrisen.

»Hovedlinjen gennem udvalgets arbejde har været, at alle skulle være enige. Jeg har følt et pres for, at vi skulle give en opbakning til de forslag og de tiltag, som har været gennemført af embedsværket. Det har været stort set det, som udvalgsarbejdet har drejet sig om. Jeg føler, at der er spildt megen værdifuld tid, der burde have været brugt på fremadrettede reformer. Vi har brugt en del tid på en påstand om, at myndighederne nærmest var presset til at indføre afdragsfrie lån. Vi har brugt uendelig lang tid på møde efter møde at diskutere, om Finanstilsynet havde beføjelser eller ikke havde beføjelser til at gribe ind. Og vi har brugt megen tid på diskussioner om, hvorvidt boligprisboblen kunne have været forudsagt af myndighederne,« fortæller Finn Østrup.
Nul navne

I rapportens 488 sider optræder ikke et eneste navn på en direktør eller et bestyrelsesmedlem fra en krakket bank. Men det har ifølge Jesper Rangvid heller aldrig været meningen.

»Det har aldrig været vores mandat at finde skyldige. Vi skulle hverken placere ansvar på enkelte personer, virksomheder eller myndigheder. Alligevel indeholder vores rapport en hård kritik af, at såvel Nationalbanken som Finanstilsynet havde undervurderet konsekvenserne af bankernes store indlånsunderskud såvel som en for løs finanspolitik.«

Professor Anders Grosen fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet er i lighed med Finn Østrup ikke enig med alt det, som står i rapporten.

»Selv ville jeg have skrevet det strammere. Men det er en konsensusrapport. Der, hvor folk ikke er enige, er der indført mindretalsudtalelser. Selv har jeg fire-fem stykker.«

Anders Grosen forsøgte eksempelvis forgæves sammen med Finn Østrup at komme igennem med en anbefaling af, at danske banker burde tvinges til at lægge udenlandske aktiviteter i datterselskaber. Her er det sporene fra Danske Banks indtog i Nordirland og Irland, der skræmmer.
Udenlandske opkøb

Danske Bank har foruden reelt at have tabt hele sin investering på 10,3 mia. kr. fra købet af en irsk og en nordirsk bank måttet nedskrive mere end 26 mia. kr. på udlån til kunder på den grønne ø. Da bankerne har status af filialer, er det ikke muligt at lade dem gå ned. Hele tabet vil blive overført til Danmark med den konsekvens, at hvis noget går ned, så er det for hele bankkoncernen. Eller sagt på mere jævnt dansk ville de danske skatteydere i sidste instans være tvunget til at gå ind og betale for tab i udlandet.

»Hvis nu en stor dansk bank skulle vælge at udvide i Kasakhstan med køb af en ret stor bank, hvorfor skulle det så være de danske skatteydere, der tog risikoen?« lyder det retoriske spørgsmål fra Anders Grosen. Til gengæld er der til Anders Grosens glæde efter lange diskussioner og mange møder blevet konsensus om, at der nedsættes et ekspertudvalg, der skal se på reglerne for opgørelsen af bankernes egenkapital, herunder om der skal stilles højere krav til danske institutters egenkapital, end der er lagt op til i de internationale regler og i den danske Sifi-rapport.

Der er i udvalget også enighed om at foreslå, at der skal gribes ind over for de store bankers råderum til at definere de såkaldte risikovægtede aktiver på en måde, så det ikke giver dem ekstra udlånselastik i forhold til de mindre banker. Det vil i den sidste ende betyde, at store banker skal have mere egenkapital, end der er lagt op til i de nuværende regler.

Anders Grosen mener, at man mellem linjerne i rapporten kan læse, at udvalget bag rapporten er sammensat fra forskellige interessegrupper. Men han mener, at slutresultatet er blevet godt.

Lars_HH

Antal indlæg : 954
Join date : 30/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Rangvid-udvalgets anbefalinger.

Indlæg by Sponsored content


Sponsored content


Tilbage til toppen Go down

Side 1 af 2 1, 2  Next

Tilbage til toppen

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum