Casino - om at bruge andre folks penge

Go down

Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Plyds on Fre aug 23, 2013 9:48 pm

Fasinerende læsning:

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/erhvervweekend/ECE5860223/casino-royale/

Finanskrisen: Uden at forlange en eneste krone i sikkerhed gav Forstædernes Bank fire ejendoms investorer en valutaramme på 35 mia. kr., som de kunne spille med på valutarouletten. Risikoen var enorm, uden at Finanstilsynet krævede så meget som en krone reserveret som sikkerhed. Denne artikel er et kapiteluddrag fra bogen om den danske finanskrise, "Andre folks penge", som udkommer i den kommende uge.

Henrik Ørbekker er en høj, kraftigt bygget mand med et bredt smil og en finansiel begavelse, der blev lagt mærke til meget tidligt.

Som 17-årig kom han i lære hos det familieejede vekselerer- og bankierfirma H.C. Møller. Det var dengang i 1980, hvor den almindelige bankrente var oppe at røre ved 26 pct., mens pantebreve med sikkerhed i det yderste af en ejendomshandel typisk gav en rente på op til 30 pct. Spekulantgenet blev plantet i hans sjæl for altid af fondsbørsvekselerer Per Storhaug. Vekselereren ville ikke have ansatte rendende rundt inde på børsen, medmindre de selv havde åbnet en spekulationskonto. Moralen var klar. De ansatte skulle selv have noget på spil for at kunne give kunderne spekulative råd.

For den unge aktiehandler var det dog ingen stor konto. Månedslønnen på 12.000 kr. satte nogle klare økonomiske hegnspæle for indsatsen. Livet var helt på det jævne for den 22-årige Henrik Ørbekker med en toværelseslejlighed i Hillerød og en cykel som eneste transportmiddel. Den virkelighed ændrede sig dog drastisk, da Henrik Ørbekker nytårsaftensdag 1985 blev kaldt ind på Per Storhaugs kontor.

Per Storhaug ville såmænd bare overrække Henrik Ørbekker en bonuschek på 1 mio. kr. for den unge mands andel i firmaets fabelagtige overskud i det forgangne år. Godt nok anbefalede Ørbekkers far med næsten en lille menneskealders ansættelse i Nationalbanken, at han betalte skatten og satte resten ind på en bankkonto. Men den generøse arbejdsgiver havde med sin check vandet Henrik Ørbekkers spekulantgen. Det gen, der år senere gjorde ham til halvmilliardær med fast bopæl i en tiptop istandsat hesteejendom til en værdi af 74 mio. kr. uden for nordsjællandske Gammel Holte.

Der var dog bump på vejen frem i karrieren. Han blev sparket ud af Københavns Bank, da han sammen med en anden aktiehandler blev finansiel prygelknabe for indkøb af for 10 mio. kr. Nordisk Fjer-aktier, kort tid inden en af dansk erhvervshistories største svindelskandaler blev afsløret, og dynekoncernens mangeårige enerådige bestyrelsesformand Johannes Petersen valgte at tage livet af sig selv med et jagtgevær.

Selvstændigheden kom efter nogle år som bankansat i London. Igennem advokaten Olav Damkiær-Classen etablerede Henrik Ørbekker Ejendomsselskabet Øresundshøj i 1999. Første indkøb var en lille ejendom på Valby Langgade til 5,9 mio. kr. Selve ejendommen interesserede ham ikke særligt. Hans passion var aktie- og valutaspekulation. Til gengæld så han fast ejendom som en mulighed for at få de lån hjem, som var benzinen i hans spekulationsmaskine. Det handlede om maksimal gearing. Jo større lån, jo større spekulationsmuskler. Allerede i 2005 var ejendommen belånt for 34 mio. kr. svarende til lige knap seks gange den oprindelige købspris. (...)

Valutahandel kunne handle om sikkerhed. Et olieselskab kunne have et ønske om at sikre, at den olie, det pumpede op fra havets bund og fik afregnet i dollars, havde en bestemt værdi målt i euro. Men det kunne også være ren spekulation eller en ting midt i mellem de to.

En fremtidig valutaforretning eller en terminsforretning, som det hedder på fagsproget, sammensættes af to ben. Det ene ben består i, at man i en periode på eksempelvis tre måneder låner penge i en valuta og bruger lånet til at købe en anden valuta. Op til finanskrisen var renten langt lavere i Schweiz end i Eurozonen. Så når man lånte i schweizerfranc til at købe euro, kunne de placeres til en højere rente, end man betalte for at låne pengene. I fagsproget blev det kaldt en EUR/CHF. EUR/CHF var en populær konstruktion hos en række af de største kunder hos Forstædernes Bank. En ren pengemaskine, hvis kurserne lå støbt fast i beton. Men det gjorde de naturligvis ikke. Og det var her, kreativiteten kom ind.

Martin Malvang Klüts (ejendomsinvestor, red.) havde fået Forstædernes Bank med på det, der for ham viste sig at være en særdeles lukrativ idé. Banken stillede, uden at Klüts skulle lægge så meget som en krone i sikkerhed, en valutaramme til rådighed for ham på 10 mia. kr. Det beløb kunne han handle valutakontrakter for. Engagementet kunne endog få lov til at dykke ned i et minus på op til 37,5 mio. kr., uden at han skulle til lommerne.

Den sag klarede banken. Først hvis tabet oversteg på 37,5 mio. kr., skulle han selv begynde at smide egne kontanter ind til sikkerhed. Klüts havde fundet en for ham genial model, der gjorde det muligt på den ene side at låne penge til at spekulere i valuta for, og på samme tid at få en solid kontant betaling i hånden ved forløbets start. Altså sådan set lidt en Ebberød Bank-model, hvor man som udgangspunkt får penge for at låne penge i banken. Men meget behageligt, hvis man gerne vil have mest mulig likviditet i hånden til at købe ejendomme for. (...)

I løbet af de sidste måneder af 2006 og de første måneder af 2007 tjente Martin Malvang Klüts 125 mio. kr. på sin 10 milliard store valutaramme hos Forstædernes Bank. Derefter løb der godt nok 40 mio. kr. den modsatte vej. Men summa summarum: en solid gevinst.

Forstædernes Bank løb en stor risiko. Alligevel var det en sexy risiko for banken. For den belastede i modsætning til egentlige valutalån ikke bankens solvens. Når der blev ydet valutalån, skulle der ifølge Finanstilsynets regler reserveres 2 pct. på egenkapitalen ud over selve lånet målt i danske kroner. Logikken var enkel. Ved at låne en kunde penge i udenlandsk valuta, løb banken en risiko, der naturligvis skulle afspejle sig i et fradrag for den solvens, der selv i opgangstider styrer, hvor meget en bank kan låne ud. For hvis nu den danske krone faldt i værdi i forhold til lånevalutaen, ville kunden målt i kroner få øget sin gæld.

Umiddelbart kan det virke ulogisk, at en terminsforretning med valuta ikke skulle trække fra i forbindelse med udregningen af solvensen. Basalt set er der jo ingen forskel mellem et lån i udenlandsk valuta og en løbende aftale om over en tremåneders horisont at optage lån i schweizerfranc og placere pengene i de euro, som den danske krone er bundet til i et fastkursforhold. (...)

For Forstædernes Bank betød den umiddelbart ulogiske logik, at de kunne træde ekstra hårdt på forretningsspeederen uden at få Finanstilsynet i hælene. Målgruppen var blandt andet en række af de selv samme ejendomskunder, hvis engagementer i forvejen var lånegearet ud over den streg, hvor pengene løb hurtigere ud end ind i kassen.

Henrik Ørbekker blev stærkt begejstret, da han hørte om Martin Malvang Klüts’ valutaengagement hos Forstædernes Bank. Sådan et vil han også gerne have. Naturligvis fortalte han også om det til vennerne Olav Damkiær-Classen og Hans Henrik Palm (storinvestorer i ejendomme, red.).

Voila! Henrik Ørbekker fik tildelt en valutaramme på 10 mia. kr., hvor der først skulle betales overdækning ind, hvis den dykkede ned under 37,5 mio. kr. i det røde felt.

Voila! Hans Henrik Palm fik en ditto, mens Olav Damkiær-Classen var mere beskeden og nøjedes med 5 mia. kr. Andre fik også valutarammer i den tunge milliardklasse, herunder den i dag krakkede Parken-investor Steen Larsen. Og en af de gamle, men også i dag økonomisk afblankede ejendomsinvestorer Gunner Ruben. (...)

Forstædernes Banks valutaroulette var en gebyrmaskine af dimensioner, der sprøjtede millioner i transaktionsfortjenester ind til banken. Kunderne var jo glade. Det var ikke discountmodellen a la Saxo Banks enarmede elektroniske tyveknægt på Tuborg Havn. Nej, det var Casino Royale, hvor der både var råd til fede biler, dyr champagne og til at opvarte damer med kostbare vaner, selv om man var lidt i minus. On the house forstås.

Henrik Ørbekker kørte sin valutaramme fuld skrue frem. Valuta for 2 mia. kr. i gennemsnit per dag blev i en periode flyttet rundt. Ørbekker vidste nøjagtigt, hvordan klaveret spillede.

Japanske banker og virksomheder skulle nedbringe deres beholdninger af udenlandsk valuta op til aflæggelsen af deres regnskab. Det skabte hvert år en midlertidig kursstigning efterfulgt af et kursfald så sikkert som forårets komme, når virksomhederne igen begyndte at sælge yen for at få udenlandske valuta ind på kontoen. Som en uendelig langsom yoyo med kort snor lå schweizerfrancen og rullede op og ned i forhold til euroen. Kun i krisetid kunne en pengeflugt skabe midlertidige ekstreme stigninger. Så når Schweiz var oppe, var den egentlig på vej til at bevæge sig lidt ned og omvendt. Man kunne nærmest føle det. (...)

I 2008 skulle det blive anderledes (da finanskrisen brød ud, red.). Muligheden for at låne, og dermed få en ny valutaforretning på benene til at opveje tabet fra en gammel, forsvandt, da markederne frøs til. Mange ville blive banket helt ud til det punkt, hvor man bare ventede på, at den første kreditor sagde ordet. Og så var man konkurs. Men Forstædernes Bank var ikke udløseren for Henrik Ørbekker.

Godt nok havde banken sat en grænse på 37,5 mio. kr. Når valutarammen var gået i det røde negative felt nede under det niveau, skulle Henrik Ørbekker træde til og smide kontanter ind. Men intet skete. Valutarammen passerede minus 50 mio. kr., og på den magiske tredobbelte ottetalsdato, 8. august 2008, fem uger før Lehman Brothers’ krak, snusede minusset til 100 mio. kr. Netop på den dag solgte Henrik Ørbekker for 1,5 mia. kr. i euro mod schweizerfranc, svarende til en værdi af 11 mia. kr. Forstædernes Bank havde ladet Henrik Ørbekker køre næsten tre gange længere, end hans i forvejen generøse maksimum tillod. Måske forståeligt to ting taget i betragtning.

For det første ville en lukning af valutarammen betyde, at den i forvejen økonomisk pressede Forstædernes Bank skulle afregne og lukke terminskontrakter for 11 mia. kr. over for Nykredit Bank, Deutsche Bank, og hvem der ellers måtte være involveret i den anden ende. Mellemværendet ville dermed blive forvandlet fra et endnu teoretisk tal på en computerskærm til iskolde kontanter, der skulle sættes ind på en konto hos et andet pengeinstitut. Og udløse et tilsvarende minus hos Forstædernes Bank, hvis de ikke med det samme kunne hive pengene ud af kunden.

For det andet var Forstædernes Bank netop i de dage ved at blive solgt til Nykredit.

Situationen gjorde en person i toppen af Forstædernes Bank lidt nervøs. Det ville jo være rart, hvis Henrik Ørbekker gav banken lidt ekstra sikkerhedssminke. Pyt med, at det måske var finansielle potemkinkulisser uden værdi. Henrik Ørbekker leverede varen. Forstædernes Bank fik blandt andet et ejerpantebrev på 10,8 mio. kr. yderst i ejendommen på Valby Langgade, som i forvejen var belånt for næsten seks gange det beløb, den blev indkøbt til i 1999.

Pantebrevet blev forvandlet til værdiløst papir, da ejendommen i 2011 blev solgt på tvangsauktion. Overtaget til værdien af det sikreste inderste pant hos BRFkredit. Bagved lå for 24 mio. kr. uindfriet gæld. Herunder et ejerpantebrev til Forstædernes Bank underskrevet den 10. august 2008.

Henrik Ørbekker er i dag flyttet til en mere ydmyg adresse end den hesteejendom til 74 mio. kr., der var hans hjem frem til konkursen. Han er tilknyttet det Los Angeles baserede børsmæglerselskab Pacific Wave Partners og herhjemme repræsenterer han Lloyds TSB Private Banking i jagten på rige danske kunder, red
avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Plyds on Lør aug 24, 2013 9:14 am

Jeg har naturligvis bestilt dette monument, over bankernes dumhed og grådighed.

http://www.jyllandspostensforlag.dk/Kommende_boeger/Andre_folks_penge%289788740006735%29.aspx
avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Plyds on Lør aug 24, 2013 9:28 am

Mere opbyggelig læsning, men måske skuffende for de der mener, at vi lever i et demokrati:

http://www.information.dk/bogforbog/464049

(Det er nok at forvente for meget, at nogle faktisk gider / kan læse hele artiklen)
avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Gæst on Lør aug 24, 2013 10:26 am

Super gode link.

/BF

Gæst
Gæst


Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by doctor on Lør aug 24, 2013 1:33 pm

Ja det var det Gorrion og jeg kaldte kriminelt. Hvad siger I andre nu?

doctor

Antal indlæg : 1652
Join date : 05/08/11

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Schopenhauer on Lør aug 24, 2013 2:50 pm

Inside Job, Filmen!
http://www.filmsforaction.org/watch/inside_job_2010/
avatar
Schopenhauer

Antal indlæg : 48
Join date : 29/07/11

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Schopenhauer on Lør aug 24, 2013 3:01 pm

doctor skrev:Ja det var det Gorrion og jeg kaldte kriminelt. Hvad siger I andre nu?

Pjat! Det er jo bare computer spil: "Sim Finance", med udvidelsespakken; "portfolio management" og hvad de nu ellers hedder (nogen bud på hvilke udvidelses pakker der ellers kunne være i spil? ) Har absolut intet med virkeligheden at gøre, så... rolig nu.
avatar
Schopenhauer

Antal indlæg : 48
Join date : 29/07/11

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Tjooo

Indlæg by Thomas on Lør aug 24, 2013 3:14 pm

doctor skrev:Ja det var det Gorrion og jeg kaldte kriminelt. Hvad siger I andre nu?
Det, der undrer mig er, hvorfor kommer det frem nu?

Politiet undersøger jo ikke bedragerier af egen drift. Egentlig havde man Finanstilsynet til at foranstalte en direkte politimæssig efterforskning, hvilket de naturligvis ikke har gjort.

Problemet er jo at svindlen i Nykredit, som Forstædernes bank jo er/blev en del af har fået et omfang, der er direkte farlig for landet.

Hvorfor er man i dag interesseret frem for 3 år siden?

Engberg Jensen er jo ude af spillet nu. Men hvordan har hensynet til ham kunnet holde låg på ormeglasset?
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Plyds on Lør aug 24, 2013 4:34 pm

Ja - der er rævekage i den, for en del af de mange milliader som Forstædernes Bank gav til valutaspekulation, havde de blandt flere lånt i Nykredit.

Og gad vide, om ikke også, det var derfor, at Nykredit endte med at overtage Forstædernes Bank, incl. enorme tab????
avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Plyds on Lør aug 24, 2013 4:58 pm

Schopenhauer skrev:Inside Job, Filmen!
http://www.filmsforaction.org/watch/inside_job_2010/
Og ikke meget har ændret sig!
FED "trykker" læssevis af "funny Money" som de låner ud til spekulationsbanker som sætter dem i lat muligt verden over, med det resultat at vi ser enorme udsving i alt fra råvarer, energi, og valuta til fødevarer.
De rige skovler penge ind og bliver ekstremt meget rigere, mens middelklassens indkomst (også i realtermer) falder og falder.

Det er da for dumt - for hvis det ikke på langt sigt er middelklassen man skal tjen penge på hvem er det så?
Derfor saver man jo den gren over man sidder på, når man stjæler middelklassens penge.
avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Gorrion on Lør aug 24, 2013 5:07 pm

Thomas skrev:
doctor skrev:Ja det var det Gorrion og jeg kaldte kriminelt. Hvad siger I andre nu?
Det, der undrer mig er, hvorfor kommer det frem nu?

Politiet undersøger jo ikke bedragerier af egen drift. Egentlig havde man Finanstilsynet til at foranstalte en direkte politimæssig efterforskning, hvilket de naturligvis ikke har gjort.

Problemet er jo at svindlen i Nykredit, som Forstædernes bank jo er/blev en del af har fået et omfang, der er direkte farlig for landet.

Hvorfor er man i dag interesseret frem for 3 år siden?

Engberg Jensen er jo ude af spillet nu. Men hvordan har hensynet til ham kunnet holde låg på ormeglasset?
Det er desværre kun toppen af isbjerget, eller rettere blot endnu et biprodukt af en finansiel pyramide konstruktion, der har gjort det muligt at udføre ikke blot kriminelle finansielle konstruktioner, men at hele konstruktionen er/blev gearet af en BEVIST tilsidesættelse af kredit vurdering, og kontrol.
Den eneste undskyldning man endnu har hørt er at krisen kom udefra...jovist...man kan sige at disse "kreative" ideer kom udefra, men blev uden tøven absorberet og udført i den danske finansielle "sektor". TIL TRODS FOR MASSIVE ADVARSLER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dette er ikke et spørgsmål om at det er kriminelt, den debat er helt unødvendig at bringe på banen for det er i sig selv et faktum at det forholder sig sådan.
Næ....det som der trænger sig på er om dette ikke tangere landsskadelig virksomhed, og finansiel terrorisme.
avatar
Gorrion

Antal indlæg : 1439
Join date : 24/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Plyds on Lør aug 24, 2013 5:23 pm

Man må nok se i øjnene, at en danske politikkere og/eller partier, er så heftigt sponsoret af finansindustrien i DK, at de generalt herfra må betragtes som "købte" eller korrupte.

Det er tankevækkende, at vi 5 år efter sammenbruddet, stadig ikke har splittet de finansielle supermarkeder op i enkeltdele, vi har stadig ikke dømt nogle af de kriminelle bankfolk, og vi har stadig ikke fået alt snavset på bordet og ryddet op i ulovlige ejendomshandler / finansiering, manipulation med boligpriser, pengetrykkeri og en rente, der holdes kunstigt nede.

Konklusionen er, at man beskytter bankerne go bankfolkene, på bekostning af alle os andre.

Dermed kan vi ikke lægere siges, at have et fungerende repræsentativt demokrati.

Vi er endt i en form for diktatur, hvor de velhavende beskytter hinanden, og resten af befolkningen kun tjener til at berige de rige endnu mere.

Vi har behov for en revolution!
avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Thomas on Lør aug 24, 2013 9:19 pm

Plyds skrev:Ja - der er rævekage i den, for en del af de mange milliader som Forstædernes Bank gav til valutaspekulation, havde de blandt flere lånt i Nykredit.

Og gad vide, om ikke også, det var derfor, at Nykredit endte med at overtage Forstædernes Bank, incl. enorme tab????
Det er formentlig rigtigt. Det er formentlig også derfor Engberg Jensen røg ud. Rent faktisk er pengene jo tabt, men de er tabt internt i Nykredit, hvorfor de ikke kan skubbes videre til de andre banker.

Nu kommer de ejendomme som Martin Klütz har smattet rundt med også på markedet, fordi man har fået nedskrevet hos en masse af de andre småbanker. Så nu skal Nykredit så til at komme med fordringer til Martin Klütz konkursbo, og dér er ikke meget at hente.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Gorrion on Søn aug 25, 2013 2:17 am

Plyds skrev:Man må nok se i øjnene, at en danske politikkere og/eller partier, er så heftigt sponsoret af finansindustrien i DK, at de generalt herfra må betragtes som "købte" eller korrupte.

Det er tankevækkende, at vi 5 år efter sammenbruddet, stadig ikke har splittet de finansielle supermarkeder op i enkeltdele, vi har stadig ikke dømt nogle af de kriminelle bankfolk, og vi har stadig ikke fået alt snavset på bordet og ryddet op i ulovlige ejendomshandler / finansiering, manipulation med boligpriser, pengetrykkeri og en rente, der holdes kunstigt nede.

Konklusionen er, at man beskytter bankerne go bankfolkene, på bekostning af alle os andre.

Dermed kan vi ikke lægere siges, at have et fungerende repræsentativt demokrati.

Vi er endt i en form for diktatur, hvor de velhavende beskytter hinanden, og resten af befolkningen kun tjener til at berige de rige endnu mere.

Vi har behov for en revolution!
Jeg er enig i at finanskrisen, og den største økonomiske krise "måske nogensinde" er fejlbehandlet totalt.
Alle de der burde have tabt alle deres penge, alle de finansielle institutioner der burde have været kollapset, alle de fonde, forsikrings selskaber, og pensions selskaber der burde være lagt i ruiner, de er blevet redet for skatteydernes penge.
Jeg tager meget hellere 300 år med et økonomisk ruineret samfund/klode som helhed, end at tage 10 - 20 år hvor disse blodsugere bliver holdt i live OG BELØNNET med fyrstelige lønninger, imens befolkningen bliver holdt for nar.
Om vi får en revolution kan jeg godt blive i tvivl om, folk er for hjernevasket til at ville ofre sig i det moderne samfund.
Men jeg tror absolut at enkelte individer vil rette deres vrede imod banker, vi har allerede set eksempler.
Men det er altså ledelserne og bestyrelser der skal rammes, og ikke Ulla eller Lars der sidder bag skranken i en bank.
Der har været nogle sager, og der er også faldet dom hist og her, men det er ALT for lidt.
Hvis man kan idømme en "whistleblower" over 30 års fængsel i USA, ja så burde man kunne idømme 1000 vis af finansfolk over 100 års fængsel hver, meget nemt.
Bernie Madoff er jo en peanut i sammenligning.
avatar
Gorrion

Antal indlæg : 1439
Join date : 24/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Plyds on Fre aug 30, 2013 12:23 am

Jeg kan kun anbefale at få læst den bog. Nok engang overgår virkeligheden ens fantasi med ekstrem længde.

De danske bankers problemer skyldes kun een ting, og KUN een ting, de lånte for mange penge ud, uden nogen form for sikkerhed, vurdering af pantenes værdi etc.

Samt det faktum, at de lavede lange udlån finasieret med korte lån optaget hos andre banker.

Lemanbrothers konkurs, finanskrise osv. var ikke på nogen måde skyld i at Danske banker er gået ned - det var kun katalysatoren, der fik bankernes udlånscirkus for en dag.

Nej - det er nu veldokumentet, at der ene og alene var deres egen inkompetancer der ledte til deres problemer.
avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Thomas on Fre aug 30, 2013 9:10 am

Plyds skrev:Jeg kan kun anbefale at få læst den bog. Nok engang overgår virkeligheden ens fantasi med ekstrem længde.

De danske bankers problemer skyldes kun een ting, og KUN een ting, de lånte for mange penge ud, uden nogen form for sikkerhed, vurdering af pantenes værdi etc.

Samt det faktum, at de lavede lange udlån finasieret med korte lån optaget hos andre banker.

Lemanbrothers konkurs, finanskrise osv. var ikke på nogen måde skyld i at Danske banker er gået ned - det var kun katalysatoren, der fik bankernes udlånscirkus for en dag.

Nej - det er nu veldokumentet, at der ene og alene var deres egen inkompetancer der ledte til deres problemer.
Det, der sker med Gebrüder Lehman er bare en detalje og der var sket på et senere tidspunkt. Det mærkelige er at det ikke skete for Danske Bank før - det gjorde det jo også med Roskilde Bank og Stein Bagger.

Det andet man skal hæfte sig ved er at situationen ikke er blevet det bitreste bedre trods enhver form for hjælp. Uanset hvad, så bliver det aldrig bedre: Tabene kommer først og fremmest fra de udenlandske afdelinger - dem skal man have afviklet først. Med den indtjening kan tabene ikke "svedes" ud - og det værste er, at Danske Bank véd det!
avatar
Thomas

Antal indlæg : 25885
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Casino - om at bruge andre folks penge

Indlæg by Sponsored content


Sponsored content


Tilbage til toppen Go down

Tilbage til toppen

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum